Monday, 26 January 2015

Panini (Belgium) - Football 81


1980-81
Football 81
Panini
Belgium
446 stickers

1.  Team (Belgium)
2.  Team (Belgium)
3.  Badge (Anderlecht S.C.)
4.  Team (Anderlecht S.C.)
5.  Team (Anderlecht S.C.)
6.  Thomas Ivic (Anderlecht S.C.)
7.  Jackie Munaron (Anderlecht S.C.)
8.  Morten Olsen (Anderlecht S.C.)
9.  Luka Peruzovic (Anderlecht S.C.)
10.  Hugo Broos (Anderlecht S.C.)
11.  Johnny Dusbara (Anderlecht S.C.)
12.  Michel de Groote (Anderlecht S.C.)
13.  Arie Haan (Anderlecht S.C.)
14.  Ludo Coeck (Anderlecht S.C.)
15.  Frankie Vercauteren (Anderlecht S.C.)
16.  Wim Hofkens (Anderlecht S.C.)
17.  Benny Nielsen (Anderlecht S.C.)
18.  Ronny Martens (Anderlecht S.C.)
19.  Willy Geurts (Anderlecht S.C.)
20.  Kenneth Brylle (Anderlecht S.C.)
21.  Badge (Antwerp F.C.)
22.  Team (Antwerp F.C.)
23.  Team (Antwerp F.C.)
24.  Dimitri Davidovic (Antwerp F.C.)
25.  Theo Custers (Antwerp F.C.)
26.  Frank Mariman (Antwerp F.C.)
27.  Johnny Velkeneers (Antwerp F.C.)
28.  Andre Heerwegh (Antwerp F.C.)
29.  Theo Vermeir (Antwerp F.C.)
30.  Danny Koekelcoren (Antwerp F.C.)
31.  Marc Steyaert (Antwerp F.C.)
32.  Patrick Ipermans (Antwerp F.C.)
33.  Gaston Boeckstaens (Antwerp F.C.)
34.  Sandor Muller (Antwerp F.C.)
35.  Leo van der Elst (Antwerp F.C.)
36.  Laszlo Fazekas (Antwerp F.C.)
37.  Ruud Kaiser (Antwerp F.C.)
38.  Harry Cnops (Antwerp F.C.)
39.  Badge (Beerschot V.A.V.)
40.  Team (Beerschot V.A.V.)
41.  Team (Beerschot V.A.V.)
42.  Leon Nollet (Beerschot V.A.V.)
43.  Jan Tomaszewski (Beerschot V.A.V.)
44.  Louis van Gucht (Beerschot V.A.V.)
45.  Jean Rylant (Beerschot V.A.V.)
46.  Louis de Weerdt (Beerschot V.A.V.)
47.  Julien van Opdorp (Beerschot V.A.V.)
48.  John van Abbeny (Beerschot V.A.V.)
49.  Julien Cools (Beerschot V.A.V.)
50.  Frans Roosen (Beerschot V.A.V.)
51.  Johan Coninx (Beerschot V.A.V.)
52.  Francois van Nerum (Beerschot V.A.V.)
53.  Rene Mucher (Beerschot V.A.V.)
54.  Roger Schouwenaar (Beerschot V.A.V.)
55.  Harry Lubse (Beerschot V.A.V.)
56.  Paul Lambert (Beerschot V.A.V.)
57.  Badge (Berchem Sport)
58.  Team (Berchem Sport)
59.  Team (Berchem Sport)
60.  Rik Coppens (Berchem Sport)
61.  Tony Goossens (Berchem Sport)
62.  Guy de Baere (Berchem Sport)
63.  Rik van Mechelen (Berchem Sport)
64.  Roger Leirs (Berchem Sport)
65.  Jean-Pierre Stijnen (Berchem Sport)
66.  Jos van Pelt (Berchem Sport)
67.  Eddy Crocaerts (Berchem Sport)
68.  Stan van den Buys (Berchem Sport)
69.  Luc Dreesen (Berchem Sport)
70.  Patrick de Ruyter (Berchem Sport)
71.  Glen Geeraerts (Berchem Sport)
72.  Marcos de Oliveira (Berchem Sport)
73.  Pedro Reyna (Berchem Sport)
74.  Larbi Hazam (Berchem Sport)
75.  Badge (Beringen F.C.)
76.  Team (Beringen F.C.)
77.  Team (Beringen F.C.)
78.  Kees Rijvers (Beringen F.C.)
79.  Gunther Schubert (Beringen F.C.)
80.  Tony Geypen (Beringen F.C.)
81.  Nicola Budisic (Beringen F.C.)
82.  Fernand Geypen (Beringen F.C.)
83.  Marc Rogiers (Beringen F.C.)
84.  Walter de Greef (Beringen F.C.)
85.  Andre Scheen (Beringen F.C.)
86.  Alex Verniers (Beringen F.C.)
87.  Ludo Geurts (Beringen F.C.)
88.  Johan Vanarwegen (Beringen F.C.)
89.  Paolo Russo (Beringen F.C.)
90.  Guy Francois (Beringen F.C.)
91.  Guido Swinnen (Beringen F.C.)
92.  Karel Cornelissen (Beringen F.C.)
93.  Badge (Beveren)
94.  Team (Beveren)
95.  Team (Beveren)
96.  Robert Goethals (Beveren)
97.  Jean-Marie Pfaff (Beveren)
98.  Eddy Jaspers (Beveren)
99.  Philippe Garot (Beveren)
100.  Freddy Buyl (Beveren)
101.  Marc Baecke (Beveren)
102.  Daniel de Cunner (Beveren)
103.  Wilfried van Moer (Beveren)
104.  Heinz Schonberger (Beveren)
105.  Albert Cluytens (Beveren)
106.  Erwin Albert (Beveren)
107.  Jean Janssens (Beveren)
108.  Dieter Weichrauch (Beveren)
109.  Patrick Schoofs (Beveren)
110.  Peter Creve (Beveren)
111.  Badge (Club Brugge)
112.  Team (Club Brugge)
113.  Team (Club Brugge)
114.  Gilbert Gress (Club Brugge)
115.  Birger Jensen (Club Brugge)
116.  Fons Bastijns (Club Brugge)
117.  Walter Meeuws (Club Brugge)
118.  Laszlo Balint (Club Brugge)
119.  Georges Leekens (Club Brugge)
120.  Gino Maes (Club Brugge)
121.  Jacques Debougnoux (Club Brugge)
122.  Rene Vandereycken (Club Brugge)
123.  Pol Courant (Club Brugge)
124.  Istvan Magyar (Club Brugge)
125.  Jan Ceulemans (Club Brugge)
126.  Zoran Filipovic (Club Brugge)
127.  Jan Sorensen (Club Brugge)
128.  Leen Barth (Club Brugge)
129.  Badge (C.S. Brugge)
130.  Team (C.S. Brugge)
131.  Team (C.S. Brugge)
132.  Leo Canjels (C.S. Brugge)
133.  Hans van Someren (C.S. Brugge)
134.  Philippe de Waele (C.S. Brugge)
135.  Jules Verriest (C.S. Brugge)
136.  Philippe Schepens (C.S. Brugge)
137.  Kees Krijgh (C.S. Brugge)
138.  Alex Querter (C.S. Brugge)
139.  Jan van der Weeen (C.S. Brugge)
140.  Herve Delesie (C.S. Brugge)
141.  Soren Skov (C.S. Brugge)
142.  Dirk Beheyt (C.S. Brugge)
143.  Jan Simoen (C.S. Brugge)
144.  Didier Six (C.S. Brugge)
145.  Geert Broeckaert (C.S. Brugge)
146.  Pol de Coussemaecker (C.S. Brugge)
147.  Badge (A.A. Gent)
148.  Team (A.A. Gent)
149.  Team (A.A. Gent)
150.  Han Grijzenhout (A.A. Gent)
151.  Andre Lauryssen (A.A. Gent)
152.  Guy Hanssens (A.A. Gent)
153.  Hubert Cordiez (A.A. Gent)
154.  Roger Coenye (A.A. Gent)
155.  Luc Criel (A.A. Gent)
156.  Rudi van Goethem (A.A. Gent)
157.  Frank Nollet (A.A. Gent)
158.  Willy Quipor (A.A. Gent)
159.  Andre Raes (A.A. Gent)
160.  Philippe Arno (A.A. Gent)
161.  Aad Koudijzer (A.A. Gent)
162.  Frankie van Haecke (A.A. Gent)
163.  Freddy Truyens (A.A. Gent)
164.  James Gillespie (A.A. Gent)
165.  Badge (K.V. Kortrijk)
166.  Team (K.V. Kortrijk)
167.  Team (K.V. Kortrijk)
168.  Henk Houwaart (K.V. Kortrijk)
169.  Alain Legge (K.V. Kortrijk)
170.  Luc Vanneste (K.V. Kortrijk)
171.  Dieter Schwabe (K.V. Kortrijk)
172.  Luc Bourgois (K.V. Kortrijk)
173.  Ghislain Vergote (K.V. Kortrijk)
174.  Michel Timmerman (K.V. Kortrijk)
175.  Boudewijn Braem (K.V. Kortrijk)
176.  Johan Devolder (K.V. Kortrijk)
177.  Didier Quain (K.V. Kortrijk)
178.  Francis Pomini (K.V. Kortrijk)
179.  Johan Vermeersch (K.V. Kortrijk)
180.  Djamel Zidane (K.V. Kortrijk)
181.  Albert de Lamper (K.V. Kortrijk)
182.  Claude Carbonelle (K.V. Kortrijk)
183.  Badge (Club Liegeois)
184.  Team (Club Liegeois)
185.  Team (Club Liegeois)
186.  Sylvester Takac (Club Liegeois)
187.  Tony Daenen (Club Liegeois)
188.  Jean-Louis Gaspard (Club Liegeois)
189.  Mathy van Toorn (Club Liegeois)
190.  Louis Philips (Club Liegeois)
191.  Michel Wintacq (Club Liegeois)
192.  Bernard Habrant (Club Liegeois)
193.  Piet Kuypers (Club Liegeois)
194.  Edkar Sljivo (Club Liegeois)
195.  Roger Henrotay (Club Liegeois)
196.  Raphael Quaranta (Club Liegeois)
197.  Andre Binet (Club Liegeois)
198.  Tarik Hodzic (Club Liegeois)
199.  Jean-Michel Lecloux (Club Liegeois)
200.  Slobodan Kojovic (Club Liegeois)
201.  Badge (Lierse S.V.)
202.  Team (Lierse S.V.)
203.  Team (Lierse S.V.)
204.  Ernst Kunnecke (Lierse S.V.)
205.  Carl Engelen (Lierse S.V.)
206.  Richard Mamajewski (Lierse S.V.)
207.  Herman Helleputte (Lierse S.V.)
208.  Raymond van der Borght (Lierse S.V.)
209.  Walter Ceulemans (Lierse S.V.)
210.  Luc Soons (Lierse S.V.)
211.  Roger Dierckx (Lierse S.V.)
212.  Uwe Rapolder (Lierse S.V.)
213.  Frans Janssens (Lierse S.V.)
214.  Niels Soerensen (Lierse S.V.)
215.  Jan Garcia (Lierse S.V.)
216.  Bertho Bosch (Lierse S.V.)
217.  Erwin van den Bergh (Lierse S.V.)
218.  Albert van den Bergh (Lierse S.V.)
219.  Badge (Lokeren)
220.  Team (Lokeren)
221.  Team (Lokeren)
222.  Urbain Haesaert (Lokeren)
223.  Bob Hoogenboom (Lokeren)
224.  Ronny Somers (Lokeren)
225.  Bob Dalving (Lokeren)
226.  Maurits de Schrijver (Lokeren)
227.  Marc Verbruggen (Lokeren)
228.  Roland Ingels (Lokeren)
229.  Rene Verheyen (Lokeren)
230.  Raymond Mommens (Lokeren)
231.  Eddy Snelders (Lokeren)
232.  Gregorz Lato (Lokeren)
233.  Arnor Gudjohnson (Lokeren)
234.  Wlodzimierz Lubanski (Lokeren)
235.  Preben Larssen (Lokeren)
236.  Rudy van Raemdonck (Lokeren)
237.  Badge (R.W.D. Molenbeek)
238.  Team (R.W.D. Molenbeek)
239.  Team (R.W.D. Molenbeek)
240.  Jean-Pierre Borremans (R.W.D. Molenbeek)
241.  Jan Ruiter (R.W.D. Molenbeek)
242.  Dirk de Vriese (R.W.D. Molenbeek)
243.  Rene Desaeyere (R.W.D. Molenbeek)
244.  Michel de Wolf (R.W.D. Molenbeek)
245.  Maurice Martens (R.W.D. Molenbeek)
246.  Eddy de Bolle (R.W.D. Molenbeek)
247.  Johan Boskamp (R.W.D. Molenbeek)
248.  Guy Dardenne (R.W.D. Molenbeek)
249.  Robby de Kip (R.W.D. Molenbeek)
250.  Karel Bonsink (R.W.D. Molenbeek)
251.  Bernard Verheecke (R.W.D. Molenbeek)
252.  Nico Jansen (R.W.D. Molenbeek)
253.  Sead Susic (R.W.D. Molenbeek)
254.  Freddy Luyckx (R.W.D. Molenbeek)
255.  Badge (Standard Liege)
256.  Team (Standard Liege)
257.  Team (Standard Liege)
258.  Ernst Happel (Standard Liege)
259.  Michel Preud'Homme (Standard Liege)
260.  Eric Gerets (Standard Liege)
261.  Jos Daerden (Standard Liege)
262.  Theo Poel (Standard Liege)
263.  Michel Renquin (Standard Liege)
264.  Gerard Plessers (Standard Liege)
265.  Asgeir Sigurvinsson (Standard Liege)
266.  Guy van der Smissen (Standard Liege)
267.  Helmut Graf (Standard Liege)
268.  Simon Tahamata (Standard Liege)
269.  Luis Norton de Matos (Standard Liege)
270.  Willy Wellens (Standard Liege)
271.  Ralf Edstrom (Standard Liege)
272.  Eddy Voordecker (Standard Liege)
273.  Badge (Waregem S.V.)
274.  Team (Waregem S.V.)
275.  Team (Waregem S.V.)
276.  Hans Croon (Waregem S.V.)
277.  Wim Deconinck (Waregem S.V.)
278.  Erwin Denorme (Waregem S.V.)
279.  Jacques Vergote (Waregem S.V.)
280.  Luc Millecamps (Waregem S.V.)
281.  Henny Michelsen (Waregem S.V.)
282.  Ronny Bultynck (Waregem S.V.)
283.  Marc Millecamps (Waregem S.V.)
284.  Willy Vliegen (Waregem S.V.)
285.  Jan Hoebeeck (Waregem S.V.)
286.  Rudy Haleydt (Waregem S.V.)
287.  Danny Veyt (Waregem S.V.)
288.  Guilio Ortiz (Waregem S.V.)
289.  Filip Desmet (Waregem S.V.)
290.  Juan Verdugo (Waregem S.V.)
291.  Badge (Waterschei)
292.  Team (Waterschei)
293.  Team (Waterschei)
294.  Cor Brom (Waterschei)
295.  Klaus Pudelko (Waterschei)
296.  Herman Houben (Waterschei)
297.  Alex Saelen (Waterschei)
298.  Pierre Plessers (Waterschei)
299.  Urbain Lespoix (Waterschei)
300.  Danny david (Waterschei)
301.  Jos Heyligen (Waterschei)
302.  Piet Janssen (Waterschei)
303.  Eric Maes (Waterschei)
304.  Roland Janssen (Waterschei)
305.  Heinz Grundel (Waterschei)
306.  Ronny van Poucke (Waterschei)
307.  Per Olav Ohlsson (Waterschei)
308.  Patrick Surinx (Waterschei)
309.  Badge (Winterslag)
310.  Team (Winterslag)
311.  Team (Winterslag)
312.  Robert Waseige (Winterslag)
313.  Nico de Bree (Winterslag)
314.  Raymond Baiamonte (Winterslag)
315.  Mathy Billen (Winterslag)
316.  Paul Lambrichts (Winterslag)
317.  Patrick Houben (Winterslag)
318.  Eric Vanlessen (Winterslag)
319.  Pierre Denier (Winterslag)
320.  Thieu Denier (Winterslag)
321.  Paul Theunis (Winterslag)
322.  Luc Thijs (Winterslag)
323.  Karel Berger (Winterslag)
324.  Guido Davidts (Winterslag)
325.  Will van Woerkum (Winterslag)
326.  Renaat de Zutter (Winterslag)
327.  Team (Eendracht Aalst)
328.  Badge (Eendracht Aalst)
328.  Badge (Boom)
329.  Team (Boom)
330.  Team (Racing Jet Bruxelles)
331.  Badge (Racing Jet Bruxelles)
331.  Badge (Charleroi S.C.)
332.  Team (Charleroi S.C.)
333.  Team (F.C. Diest)
334.  Badge (F.C. Diest)
334.  Badge (R.C. Harelbeke)
335.  Team (R.C. Harelbeke)
336.  Team (Sporting Hassel)
337.  Badge (Sporting Hassel)
337.  Badge (La Louviere)
338.  Team (La Louviere)
339.  Team (K.V. Mechelen)
340.  Badge (K.V. Mechelen)
340.  Badge (Racing Mechelen)
341.  Team (Racing Mechelen)
342.  Team (St-Niklaas)
343.  Badge (St-Niklaas)
343.  Badge (Olympic)
344.  Team (Olympic)
345.  Team (Oudenaarde S.V.)
346.  Badge (Oudenaarde S.V.)
346.  Badge (F.C. Seraing)
347.  Team (F.C. Seraing)
348.  Team (Tongeren)
349.  Badge (Tongeren)
349.  Badge (St-Truiden)
350.  Team (St-Truiden)
351.  Georges Heyland (Eendracht Aalst)
351.  Jean Trappeniers (Eendracht Aalst)
352.  Gerard de Sanghere (Eendracht Aalst)
352.  Alain van Kemseke (Eendracht Aalst)
353.  Johan Dierickx (Eendracht Aalst)
353.  Jef Cornelis (Eendracht Aalst)
354.  Hedwig Sergeant (Eendracht Aalst)
354.  William Stallaert (Eendracht Aalst)
355.  Leo de Smet (Eendracht Aalst)
355.  Geert van Roy (Eendracht Aalst)
356.  Mammana Salvador (Eendracht Aalst)
356.  Manu Ferrera (Eendracht Aalst)
357.  Co Prins (Boom)
357.  Peter Kerremann (Boom)
358.  Danny Mars (Boom)
358.  Eddy Clement (Boom)
359.  Nick Verboven (Boom)
359.  Marc van Hoorebeeck (Boom)
360.  Luc Vinck (Boom)
360.  Johnny van den Bossche (Boom)
361.  Geert van Doninck (Boom)
361.  Benny Redel (Boom)
362.  Paul Rombaut (Boom)
362.  Danny Degelean (Boom)
363.  Jean-Paul Colonval (Racing Jet Bruxelles)
363.  Francis Cuypers (Racing Jet Bruxelles)
364.  Martin Callaerts (Racing Jet Bruxelles)
364.  Albert van Marcke (Racing Jet Bruxelles)
365.  Luc Demeurisse (Racing Jet Bruxelles)
365.  Paul Dacquin (Racing Jet Bruxelles)
366.  John de Schrijver (Racing Jet Bruxelles)
366.  Williem de Ruyck (Racing Jet Bruxelles)
367.  William Selleslagh (Racing Jet Bruxelles)
367.  Rainer Gebauer (Racing Jet Bruxelles)
368.  Ron Ferguson (Racing Jet Bruxelles)
368.  Tom Holden (Racing Jet Bruxelles)
369.  Michel Delire (Charleroi S.C.)
369.  Daniel Mathy (Charleroi S.C.)
370.  Paul Philipp (Charleroi S.C.)
370.  Chris Dekker (Charleroi S.C.)
371.  Herve Royet (Charleroi S.C.)
371.  Gilbert Govaert (Charleroi S.C.)
372.  Christian Labarbe (Charleroi S.C.)
372.  Antonio Iezzi (Charleroi S.C.)
373.  Michel Esgain (Charleroi S.C.)
373.  Charly Jacobs (Charleroi S.C.)
374.  Jean-Luc Boxus (Charleroi S.C.)
374.  Miros Justek (Charleroi S.C.)
375.  Albert Bers (F.C. Diest)
375.  Luc Coomans (F.C. Diest)
376.  Jos Vandenbergh (F.C. Diest)
376.  Hans Draelants (F.C. Diest)
377.  Ronny van den Bempt (F.C. Diest)
377.  Johan Dilissen (F.C. Diest)
378.  Benny Thijs (F.C. Diest)
378.  Danny Cattie (F.C. Diest)
379.  Hugo Andries (F.C. Diest)
379.  Jos Grieten (F.C. Diest)
380.  Bennie Meeus (F.C. Diest)
380.  Jos Vanhaere (F.C. Diest)
381.  Andre van Maldeghem (R.C. Harelbeke)
381.  Eric Demaeght (R.C. Harelbeke)
382.  Dirk Sdestorme (R.C. Harelbeke)
382.  John Bogaert (R.C. Harelbeke)
383.  Jan Streuer (R.C. Harelbeke)
383.  Freddy Petitjean (R.C. Harelbeke)
384.  Dirk Sanders (R.C. Harelbeke)
384.  Johan Meersman (R.C. Harelbeke)
385.  Roel Brenker (R.C. Harelbeke)
385.  Paul Sanders (R.C. Harelbeke)
386.  Ndingi Bokila (R.C. Harelbeke)
386.  Roberto Alvarez-Roberto (R.C. Harelbeke)
387.  Josef Masopust (Sporting Hassel)
387.  Yves de Bellefroid (Sporting Hassel)
388.  Jos Huybrechts (Sporting Hassel)
388.  Paul Rennaers (Sporting Hassel)
389.  Yvan Konings (Sporting Hassel)
389.  Leo Kerstgens (Sporting Hassel)
390.  Willy Noelmans (Sporting Hassel)
390.  Mathieu Vanhove (Sporting Hassel)
391.  Marcel Put (Sporting Hassel)
391.  Pierre Silliard (Sporting Hassel)
392.  Eddy Martens (Sporting Hassel)
392.  Albert Dewaay (Sporting Hassel)
393.  Andre Colasse (La Louviere)
393.  Michel Piersoul (La Louviere)
394.  Didier Durieux (La Louviere)
394.  Andre Gorez (La Louviere)
395.  Guy Verbist (La Louviere)
395.  Jean-Luc den haese (La Louviere)
396.  Cosmo Schena (La Louviere)
396.  Jean-Luc Depluvrez (La Louviere)
397.  Patrick Gorez (La Louviere)
397.  Lec Beyens (La Louviere)
398.  Johan de Vrindt (La Louviere)
398.  Karl Thordarsson (La Louviere)
399.  Nedelec Bulatovic (K.V. Mechelen)
399.  Freddy Verbelen (K.V. Mechelen)
400.  Robert Immens (K.V. Mechelen)
400.  Karel Kesselaers (K.V. Mechelen)
401.  Stan Brookes (K.V. Mechelen)
401.  Benny Asselberghs (K.V. Mechelen)
402.  Ronny Lambrechts (K.V. Mechelen)
402.  Dirk Crabbe (K.V. Mechelen)
403.  Bruno Charels (K.V. Mechelen)
403.  Dirk Mertens (K.V. Mechelen)
404.  Gustavo Lisazo (K.V. Mechelen)
404.  Henk van Rooy (K.V. Mechelen)
405.  Raoul Peeters (Racing Mechelen)
405.  Filip Mesmaekers (Racing Mechelen)
406.  Eddy Smets (Racing Mechelen)
406.  Ronny Cales (Racing Mechelen)
407.  Paul van Nuffelen (Racing Mechelen)
407.  Rudi van Hoof (Racing Mechelen)
408.  Jef de Smedt (Racing Mechelen)
408.  Freddy van Gremberghe (Racing Mechelen)
409.  Danny Caes (Racing Mechelen)
409.  Luc Leys (Racing Mechelen)
410.  Stuart Parker (Racing Mechelen)
410.  Paul op de Beeck (Racing Mechelen)
411.  Robert Willems (St-Niklaas)
411.  Diederik Stickens (St-Niklaas)
412.  Dirk de Groote (St-Niklaas)
412.  Eddy Lodewijckx (St-Niklaas)
413.  Luc van Haevere (St-Niklaas)
413.  Jef Beirinckx (St-Niklaas)
414.  Frankie de Daele (St-Niklaas)
414.  Bruno van Bladel (St-Niklaas)
415.  Paul Schouppe (St-Niklaas)
415.  Marc de Mulder (St-Niklaas)
416.  Walter Cornelis (St-Niklaas)
416.  Eric Lacroix (St-Niklaas)
417.  Pierre Antoine (Olympic)
417.  Francis Durieux (Olympic)
418.  Jan van Campenhout (Olympic)
418.  Yves Reygaert (Olympic)
419.  Francesco Antion-Martinez (Olympic)
419.  Libero Guerra (Olympic)
420.  Marc Celli (Olympic)
420.  Francesco Ferrera-Caro (Olympic)
421.  Freddy Delanghe (Olympic)
421.  Michel Hemberg (Olympic)
422.  Gregorio Bahamonde (Olympic)
422.  Claude Deproot (Olympic)
423.  Luc Sanders (Oudenaarde S.V.)
423.  Johan Siau (Oudenaarde S.V.)
424.  Thijs Wijngaarde (Oudenaarde S.V.)
424.  Patrick de Clercq (Oudenaarde S.V.)
425.  Filip Siau (Oudenaarde S.V.)
425.  Danny de Smet (Oudenaarde S.V.)
426.  Ignace Beirlaen (Oudenaarde S.V.)
426.  Patrick van Steenbrugghe (Oudenaarde S.V.)
427.  Freddy Moerman (Oudenaarde S.V.)
427.  Rudy Tempere (Oudenaarde S.V.)
428.  Ari de Azevedo (Oudenaarde S.V.)
428.  John Vercammen (Oudenaarde S.V.)
429.  Yves Barr (F.C. Seraing)
429.  Franjo Horvat (F.C. Seraing)
430.  Albert Piroton (F.C. Seraing)
430.  Arigo Bernardi (F.C. Seraing)
431.  Patrice Verlaine (F.C. Seraing)
431.  Werner Fastre (F.C. Seraing)
432.  Robert Coutereels (F.C. Seraing)
432.  Yvees Marechal (F.C. Seraing)
433.  Remy Vanheusden (F.C. Seraing)
433.  Istvan Lakner (F.C. Seraing)
434.  Juan-Carlos Oblitas (F.C. Seraing)
434.  Jean-Paul Massignani (F.C. Seraing)
435.  Jef Vliers (Tongeren)
435.  Robe Tervoort (Tongeren)
436.  Norbert Beuls (Tongeren)
436.  Jean-Luc Vrindts (Tongeren)
437.  Marcel Collas (Tongeren)
437.  Rudi Vossen (Tongeren)
438.  Serge Verheyden (Tongeren)
438.  Paolo Lallo (Tongeren)
439.  Leo Clijsters (Tongeren)
439.  Willy Leyssens (Tongeren)
440.  Wilhelm Mense (Tongeren)
440.  Yvan Hoste (Tongeren)
441.  Gerard Bergholtz (St-Truiden)
441.  Danny Verdeyen (St-Truiden)
442.  Staf Branckhaute (St-Truiden)
442.  Pierre Frenay (St-Truiden)
443.  Frans Beckers (St-Truiden)
443.  Ludo Mignolet (St-Truiden)
444.  Wilfried Sleurs (St-Truiden)
444.  Johan Vandecaetsbeek (St-Truiden)
445.  Karl-Heinz Wissmann (St-Truiden)
445.  Ludo Beckers (St-Truiden)
446.  Armand Cleuren (St-Truiden)
446.  Leo Geeblen (St-Truiden)


No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.