Monday, 26 January 2015

BBM (Japan) - FC Tokyo 2014 Official Trading Cards / FC東京 2014 Official Trading Cards


2014
FC Tokyo 2014 Official Trading Cards
FC東京 2014 Official Trading Cards
BBM
Japan
61 Base cards

TO01.  Massimo Ficcadenti
TO02.  Hitoshi Shiota
TO03.  Yuhei Tokunaga
TO04.  Masato Morishige
TO05.  Hideto Takahashi
TO06.  Kenichi Kaga
TO07.  Kosuke Ota
TO08.  Takuji Yonemoto
TO09.  Hirotaka Mita
TO10.  Kazuma Watanabe
TO11.  Yohei Kajiyama
TO12.  Edu
TO13.  Sota Hirayama
TO14.  Yoshinori Muto
TO15.  Hiroki Kawano
TO16.  Naohiro Ishikawa
TO17.  Tasuku Hiraoka
TO18.  Shūichi Gonda
TO19.  Ryotaro Hironaga
TO20.  Naotake Hanyu
TO21.  Matheus Ferraz Pereira
TO22.  Shuto Kono
TO23.  Kazunori Yoshimoto
TO24.  Kentaro Kakoi
TO25.  Kenta Mukuhara
TO26.  Hideyuki Nozawa
TO27.  Keigo Higashi
TO28.  Riku Matsuda
TO29.  Tokyo Dorompa (Mascot)
TO30.  Yohei Kajiyama
TO31.  Edu
TO32.  Yoshinori Muto
TO33.  Tasuku Hiraoka
TO34.  Naotake Hanyu
TO35.  Matheus Ferraz Pereira
TO36.  Shuto Kono
TO37.  Kentaro Kakoi
TO38.  Kenta Mukuhara
TO39.  Riku Matsuda
TO40.  Takuji Yonemoto
TO41.  Hirotaka Mita
TO42.  Hiroki Kawano
TO43.  Ryotaro Hironaga
TO44.  Keigo Higashi
TO45.  Kenichi Kaga
TO46.  Kosuke Ota
TO47.  Takuji Yonemoto
TO48.  Hirotaka Mita
TO49.  Yohei Kajiyama
TO50.  Yoshinori Muto
TO51.  Shūichi Gonda
TO52.  Ryotaro Hironaga
TO53.  Kazunori Yoshimoto
TO54.  Kenta Mukuhara
TO55.  Hideyuki Nozawa
TO56.  Masato Morishige
TO57.  Takuji Yonemoto
TO58.  Hirotaka Mita
TO59.  Edu
TO60.  Sota Hirayama
TO61.  Hiroki Kawano

TS prefix - Top Scorer cards

TS01.  Yuhei Tokunaga
TS02.  Kosuke Ota
TS03.  Shūichi Gonda
TS04.  Masato Morishige
TS05.  Kenichi Kaga
TS06.  Hirotaka Mita
TS07.  Hideto Takahashi
TS08.  Keigo Higashi
TS09.  Edu
TS10.  Yoshinori Muto

NV prefix

NV1.  Promotion card

SG prefix - Signature cards

SG01.  Massimo Ficcadenti
SG02.  Hitoshi Shiota
SG03.  Yuhei Tokunaga
SG04.  Masato Morishige
SG05.  Hideto Takahashi
SG06.  Kenichi Kaga
SG07.  Kosuke Ota
SG08.  Takuji Yonemoto
SG09.  Hirotaka Mita
SG10.  Kazuma Watanabe
SG11.  Yohei Kajiyama
SG12.  Edu
SG13.  Sota Hirayama
SG14.  Yoshinori Muto
SG15.  Hiroki Kawano
SG16.  Naohiro Ishikawa
SG17.  Tasuku Hiraoka
SG18.  Shūichi Gonda
SG19.  Ryotaro Hironaga
SG20.  Naotake Hanyu
SG21.  Shuto Kono
SG22.  Kazunori Yoshimoto
SG23.  Kentaro Kakoi
SG24.  Kenta Mukuhara
SG25.  Hideyuki Nozawa
SG26.  Keigo Higashi
SG27.  Riku Matsuda

Japanese

TO01.  マッシモ フィッカデンティ
TO02.  塩田仁史
TO03.  徳永悠平
TO04.  森重真人
TO05.  高橋秀人
TO06.  加賀健一
TO07.  太田宏介
TO08.  米本拓司
TO09.  三田啓貴
TO10.  渡邉千真
TO11.  梶山陽平
TO12.  エドゥー
TO13.  平山相太
TO14.  武藤嘉紀
TO15.  河野広貴
TO16.  石川直宏
TO17.  平岡 翼
TO18.  権田修一
TO19.  廣永遼太郎
TO20.  羽生直剛
TO21.  マテウス
TO22.  幸野志有人
TO23.  吉本一謙
TO24.  圍謙太朗
TO25.  椋原健太
TO26.  野澤英之
TO27.  東 慶悟
TO28.  松田 陸
TO29.  東京ドロンパ
TO30.  梶山陽平
TO31.  エドゥー
TO32.  武藤嘉紀
TO33.  平岡 翼
TO34.  羽生直剛
TO35.  マテウス
TO36.  幸野志有人
TO37.  圍謙太朗
TO38.  椋原健太
TO39.  松田 陸
TO40.  米本拓司
TO41.  三田啓貴
TO42.  河野広貴
TO43.  廣永遼太郎
TO44.  東 慶悟
TO45.  加賀健一
TO46.  太田宏介
TO47.  米本拓司
TO48.  三田啓貴
TO49.  梶山陽平
TO50.  武藤嘉紀
TO51.  権田修一
TO52.  廣永遼太郎
TO53.  吉本一謙
TO54.  椋原健太
TO55.  野澤英之
TO56.  森重真人
TO57.  米本拓司
TO58.  三田啓貴
TO59.  エドゥー
TO60.  平山相太
TO61.  河野広貴

TS prefix - Top Scorer cards

TS01.  徳永悠平
TS02.  太田宏介
TS03.  権田修一
TS04.  森重真人
TS05.  加賀健一
TS06.  三田啓貴
TS07.  高橋秀人
TS08.  東 慶悟
TS09.  エドゥー
TS10.  武藤嘉紀

NV prefix

NV1.  Promotion card

SG prefix - Signature cards

SG01.  マッシモ フィッカデンティ
SG02.  塩田仁史
SG03.  徳永悠平
SG04.  森重真人
SG05.  高橋秀人
SG06.  加賀健一
SG07.  太田宏介
SG08.  米本拓司
SG09.  三田啓貴
SG10.  渡邉千真
SG11.  梶山陽平
SG12.  エドゥー
SG13.  平山相太
SG14.  武藤嘉紀
SG15.  河野広貴
SG16.  石川直宏
SG17.  平岡 翼
SG18.  権田修一
SG19.  廣永遼太郎
SG20.  羽生直剛
SG21.  幸野志有人
SG22.  吉本一謙
SG23.  圍謙太朗
SG24.  椋原健太
SG25.  野澤英之
SG26.  東 慶悟
SG27.  松田 陸No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.