Saturday, 30 January 2016

BBM / Epoch - 2015-2016 Japan National Team Official Trading Card Special Edition / 2015-2016 サッカー日本代表 オフィシャルトレーディングカード スペシャルエディション (02)


2015-16
2015-2016 Japan National Team Official Trading Card Special Edition
2015-2016 サッカー日本代表 オフィシャルトレーディングカード スペシャルエディション 
BBM / Epoch
Japan
336 cards

This collection should have been released on 21 January, but I've been unable to find examples of any of the cards after more than a week. I presume it has been delayed for some reason. Anyway, here's the checklist, in English and Japanese and I've included pictures of a special binder that can be bought in Japan, measuring 255 x 310 x 40mm.

Japanese National Team

001.  Vahid Halilhodžić
002.  Eiji Kawashima
003.  Masaaki Higashiguchi
004.  Shusaku Nishikawa
005.  Shuichi Gonda
006.  Yasuyuki Konno
007.  Hiroki Mizumoto
008.  Daiki Niwa
009.  Yuto Nagatomo
010.  Tomoaki Makino
011.  Masato Morishige
012.  Kosuke Ota
013.  Atsuto Uchida
014.  Koki Yonekura
015.  Maya Yoshida
016.  Hiroki Fujiharu
017.  Hiroki Sakai
018.  Gōtoku Sakai
019.  Gen Shoji
020.  Makoto Hasebe
021.  Toshihiro Aoyama
022.  Naoyuki Fujita
023.  Yuki Muto
024.  Shinji Kagawa
025.  Hiroshi Kiyotake
026.  Hotaru Yamaguchi
027.  Genki Haraguchi
028.  Shōgo Taniguchi
029.  Gaku Shibasaki
030.  Wataru Endo
031.  Shinji Okazaki
032.  Keisuke Honda
033.  Shinzo Koroki
034.  Takashi Inui
035.  Shu Kurata
036.  Kensuke Nagai
037.  Kengo Kawamata
038.  Yuya Osako
039.  Takashi Usami
040.  Yoshinori Muto
041.  Takuma Asano
042.  Yōsuke Kashiwagi
043.  Mu Kanazaki

Nadeshiko Japanese National Team (Women)

044.  Norio Sasaki
045.  Miho Fukumoto
046.  Ayumi Kaihori
047.  Erina Yamane
048.  Yukari Kinga
049.  Megumi Kamionobe
050.  Azusa Iwashimizu
051.  Aya Sameshima
052.  Saori Ariyoshi
053.  Kana Kitahara
054.  Yuri Kawamura
055.  Saki Kumagai
056.  Homare Sawa
057.  Kozue Ando
058.  Aya Miyama
059.  Nahomi Kawasumi
060.  Mizuho Sakaguchi
061.  Asuna Tanaka
062.  Rumi Utsugi
063.  Asano Nagasato
064.  Shinobu Ohno
065.  Yūki Ōgimi
066.  Yuika Sugasawa
067.  Mana Iwabuchi

U-23 Japanese National Team

068.  Makoto Teguramori
069.  Masatoshi Kushibiki
070.  Ayumi Niekawa
071.  Kosuke Nakamura
072.  Ken Matsubara
073.  Ryosuke Yamanaka
074.  Masashi Kamekawa
075.  Takaharu Nishino
076.  Tatsuki Nara
077.  Naoki Kawaguchi
078.  Takuya Iwanami
079.  Kazuki Anzai
080.  Naomichi Ueda
081.  Souya Takahashi
082.  Ryota Oshima
083.  Wataru Endo
084.  Riki Harakawa
085.  Yukitoshi Ito
086.  Shinya Yajima
087.  Haruya Ide
088.  Takeshi Kanamori
089.  Gakuto Notsuda
090.  Shoya Nakajima
091.  Takuya Kida
092.  Yuta Toyokawa
093.  Kyohei Yoshino
094.  Naoki Maeda
095.  Yosuke Ideguchi
096.  Takuma Arano
097.  Yuya Kubo
098.  Musashi Suzuki
099.  Takuma Asano
100.  Tomoya Koyamatsu
101.  Takumi Minamino
102.  Ado Onaiwu

Japanese National Team Face in Focus

103.  Masaaki Higashiguchi
104.  Shusaku Nishikawa
105.  Daiki Niwa
106.  Yuto Nagatomo
107.  Tomoaki Makino
108.  Masato Morishige
109.  Kosuke Ota
110.  Koki Yonekura
111.  Maya Yoshida
112.  Hiroki Fujiharu
113.  Hiroki Sakai
114.  Makoto Hasebe
115.  Naoyuki Fujita
116.  Yuki Muto
117.  Shinji Kagawa
118.  Hotaru Yamaguchi
119.  Genki Haraguchi
120.  Shōgo Taniguchi
121.  Gaku Shibasaki
122.  Shinji Okazaki
123.  Keisuke Honda
124.  Shinzo Koroki
125.  Shu Kurata
126.  Kensuke Nagai
127.  Kengo Kawamata
128.  Takashi Usami
129.  Yoshinori Muto

Nadeshiko Japanese National Team Face in Focus (Women)

130.  Ayumi Kaihori
131.  Azusa Iwashimizu
132.  Aya Sameshima
133.  Saori Ariyoshi
134.  Saki Kumagai
135.  Homare Sawa
136.  Aya Miyama
137.  Nahomi Kawasumi
138.  Mizuho Sakaguchi
139.  Rumi Utsugi
140.  Shinobu Ohno
141.  Yūki Ōgimi
142.  Yuika Sugasawa
143.  Mana Iwabuchi

U-23 Japanese National Team Face in Focus

144.  Masatoshi Kushibiki
145.  Kosuke Nakamura
146.  Ken Matsubara
147.  Ryosuke Yamanaka
148.  Masashi Kamekawa
149.  Tatsuki Nara
150.  Naoki Kawaguchi
151.  Takuya Iwanami
152.  Kazuki Anzai
153.  Naomichi Ueda
154.  Souya Takahashi
155.  Wataru Endo
156.  Riki Harakawa
157.  Yukitoshi Ito
158.  Shinya Yajima
159.  Takeshi Kanamori
160.  Gakuto Notsuda
161.  Shoya Nakajima
162.  Takuya Kida
163.  Yuta Toyokawa
164.  Naoki Maeda
165.  Yosuke Ideguchi
166.  Takuma Arano
167.  Musashi Suzuki
168.  Takuma Asano
169.  Tomoya Koyamatsu
170.  Ado Onaiwu

Checklists

171.  チェックリストカード1
172.  チェックリストカード2
173.  チェックリストカード3
174.  チェックリストカード4

Novelty Card

NV1.  Novelty Card
NV2.  Novelty Card

Goal Getter (1:4 packets)

Japanese National Team Goal Getter


GG01.  Tomoaki Makino
GG02.  Masato Morishige
GG03.  Maya Yoshida
GG04.  Toshihiro Aoyama
GG05.  Yuki Muto
GG06.  Shinji Kagawa
GG07.  Hotaru Yamaguchi
GG08.  Genki Haraguchi
GG09.  Gaku Shibasaki
GG10.  Shinji Okazaki
GG11.  Keisuke Honda
GG12.  Kengo Kawamata
GG13.  Takashi Usami

Nadeshiko Japanese National Team Goal Getter (Women)

GG14.  Aya Sameshima
GG15.  Saori Ariyoshi
GG16.  Homare Sawa
GG17.  Aya Miyama
GG18.  Mizuho Sakaguchi
GG19.  Yūki Ōgimi
GG20.  Yuika Sugasawa
GG21.  Mana Iwabuchi

U-23 Japanese National Team Goal Getter

GG23.  Ryota Oshima
GG24.  Wataru Endo
GG25.  Haruya Ide
GG26.  Takeshi Kanamori
GG27.  Gakuto Notsuda
GG28.  Shoya Nakajima
GG29.  Yuta Toyokawa
GG30.  Takuma Arano
GG31.  Yuya Kubo
GG32.  Musashi Suzuki
GG33.  Takumi Minamino

Signature/Jersey cards (1 per Box)

Japanese National Team Signature - #/45

SG01.  Vahid Halilhodžić
SG02.  Masaaki Higashiguchi
SG03.  Shusaku Nishikawa
SG04.  Daiki Niwa
SG05.  Yuto Nagatomo
SG06.  Tomoaki Makino
SG07.  Masato Morishige
SG08.  Kosuke Ota
SG09.  Koki Yonekura
SG10.  Maya Yoshida
SG11.  Hiroki Fujiharu
SG12.  Hiroki Sakai
SG13.  Makoto Hasebe
SG14.  Naoyuki Fujita
SG15.  Yuki Muto
SG16.  Shinji Kagawa
SG17.  Hotaru Yamaguchi
SG18.  Genki Haraguchi
SG19.  Shōgo Taniguchi
SG20.  Gaku Shibasaki
SG21.  Shinji Okazaki
SG22.  Keisuke Honda
SG23.  Shinzo Koroki
SG24.  Shu Kurata
SG25.  Kensuke Nagai
SG26.  Kengo Kawamata
SG27.  Takashi Usami
SG28.  Yoshinori Muto

Nadeshiko Japanese National Team Signature (Women) - #/45

SG29.  Norio Sasaki

SG30.  Miho Fukumoto
SG31.  Ayumi Kaihori
SG32.  Erina Yamane
SG33.  Yukari Kinga
SG34.  Megumi Kamionobe
SG35.  Azusa Iwashimizu
SG36.  Aya Sameshima
SG37.  Saori Ariyoshi
SG38.  Kana Kitahara
SG39.  Yuri Kawamura
SG40.  Saki Kumagai
SG41.  Homare Sawa
SG42.  Kozue Ando
SG43.  Aya Miyama
SG44.  Nahomi Kawasumi
SG45.  Mizuho Sakaguchi
SG46.  Asuna Tanaka
SG47.  Rumi Utsugi
SG48.  Asano Nagasato
SG49.  Shinobu Ohno
SG50.  Yūki Ōgimi
SG51.  Yuika Sugasawa
SG52.  Mana Iwabuchi

U-23 Japanese National Team Signature - #/45

SG53.  Makoto Teguramori
SG54.  Masatoshi Kushibiki
SG55.  Masashi Kamekawa
SG56.  Tatsuki Nara
SG57.  Naoki Kawaguchi
SG58.  Takuya Iwanami
SG59.  Naomichi Ueda
SG60.  Souya Takahashi
SG61.  Wataru Endo
SG62.  Yukitoshi Ito
SG63.  Shinya Yajima
SG64.  Takeshi Kanamori
SG65.  Gakuto Notsuda
SG66.  Shoya Nakajima
SG67.  Takuya Kida
SG68.  Naoki Maeda
SG69.  Yosuke Ideguchi
SG70.  Takuma Asano
SG71.  Tomoya Koyamatsu
SG72.  Ado Onaiwu

Japanese National Team Jersey - #/50

JC01.  Eiji Kawashima
JC02.  Shusaku Nishikawa
JC03.  Yuto Nagatomo
JC04.  Tomoaki Makino
JC05.  Masato Morishige
JC06.  Kosuke Ota
JC07.  Maya Yoshida
JC08.  Hiroki Sakai
JC09.  Makoto Hasebe
JC10.  Shinji Kagawa
JC11.  Hotaru Yamaguchi
JC12.  Gaku Shibasaki
JC13.  Wataru Endo
JC14.  Shinji Okazaki
JC15.  Keisuke Honda
JC16.  Shinzo Koroki
JC17.  Yuya Osako
JC18.  Genki Haraguchi
JC19.  Takashi Usami
JC20.  Yoshinori Muto

Nadeshiko Japanese National Team Jersey (Women) - #/50

JC21.  Erina Yamane

JC22.  Yukari Kinga
JC23.  Azusa Iwashimizu
JC24.  Aya Sameshima
JC25.  Yuri Kawamura
JC26.  Saki Kumagai
JC27.  Homare Sawa
JC28.  Kozue Ando
JC29.  Aya Miyama
JC30.  Nahomi Kawasumi
JC31.  Yūki Ōgimi

Japanese National Team Jumbo Patch - #/25

JCP01.  Shusaku Nishikawa
JCP02.  Yuto Nagatomo
JCP03.  Masato Morishige
JCP04.  Maya Yoshida
JCP05.  Hiroki Sakai
JCP06.  Makoto Hasebe
JCP07.  Shinji Kagawa
JCP08.  Hotaru Yamaguchi
JCP09.  Shinji Okazaki
JCP10.  Keisuke Honda
JCP11.  Shinzo Koroki
JCP12.  Genki Haraguchi
JCP13.  Takashi Usami
JCP14.  Yoshinori Muto

Nadeshiko Japanese National Team Jumbo Patch (Women) - #/25

JCP15.  Erina Yamane

JCP16.  Yukari Kinga
JCP17.  Azusa Iwashimizu
JCP18.  Aya Sameshima
JCP19.  Yuri Kawamura
JCP20.  Saki Kumagai
JCP21.  Homare Sawa
JCP22.  Kozue Ando
JCP23.  Aya Miyama
JCP24.  Nahomi Kawasumi
JCP25.  Yūki Ōgimi

Japanese

日本代表レギュラーカード
 
001.  ヴァイッド・ハリルホジッチ
002.  川島永嗣
003.  東口順昭
004.  西川周作
005.  権田修一
006.  今野泰幸
007.  水本裕貴
008.  丹羽大輝
009.  長友佑都
010.  槙野智章
011.  森重真人
012.  太田宏介
013.  内田篤人
014.  米倉恒貴
015.  吉田麻也
016.  藤春廣輝
017.  酒井宏樹
018.  酒井高徳
019.  昌子 源
020.  長谷部誠
021.  青山敏弘
022.  藤田直之
023.  武藤雄樹
024.  香川真司
025.  清武弘嗣
026.  山口 蛍
027.  原口元気
028.  谷口彰悟
029.  柴崎 岳
030.  遠藤 航
031.  岡崎慎司
032.  本田圭佑
033.  興梠慎三
034.  乾 貴士
035.  倉田 秋
036.  永井謙佑
037.  川又堅碁
038.  大迫勇也
039.  宇佐美貴史
040.  武藤嘉紀
041.  浅野拓磨
042.  柏木陽介
043.  金崎夢生
 
なでしこジャパンレギュラーカード
 
044.  佐々木則夫
045.  福元美穂
046.  海堀あゆみ
047.  山根恵里奈
048.  近賀ゆかり
049.  上尾野辺めぐみ
050.  岩清水梓
051.  鮫島 彩
052.  有吉佐織
053.  北原佳奈
054.  川村優理
055.  熊谷紗希
056.  澤 穂希
057.  安藤 梢
058.  宮間あや
059.  川澄奈穂美
060.  阪口夢穂
061.  田中明日菜
062.  宇津木瑠美
063.  永里亜紗乃
064.  大野 忍
065.  大儀見優季
066.  菅澤優衣香
067.  岩渕真奈
 
U-23日本代表レギュラーカード
 
068.  手倉森誠
069.  櫛引政敏
070.  牲川歩見
071.  中村航輔
072.  松原 健
073.  山中亮輔
074.  亀川諒史
075.  西野貴治
076.  奈良竜樹
077.  川口尚紀
078.  岩波拓也
079.  安在和樹
080.  植田直通
081.  高橋壮也
082.  大島僚太
083.  遠藤 航
084.  原川 力
085.  伊東幸敏
086.  矢島慎也
087.  井出遥也
088.  金森健志
089.  野津田岳人
090.  中島翔哉
091.  喜田拓也
092.  豊川雄太
093.  吉野恭平
094.  前田直輝
095.  井手口陽介
096.  荒野拓馬
097.  久保裕也
098.  鈴木武蔵
099.  浅野拓磨
100.  小屋松知哉
101.  南野拓実
102.  オナイウ阿道

日本代表 Face in focus カード

103.  東口順昭
104.  西川周作
105.  丹羽大輝
106.  長友佑都
107.  槙野智章
108.  森重真人
109.  太田宏介
110.  米倉恒貴
111.  吉田麻也
112.  藤春廣輝
113.  酒井宏樹
114.  長谷部誠
115.  藤田直之
116.  武藤雄樹
117.  香川真司
118.  山口 蛍
119.  原口元気
120.  谷口彰悟
121.  柴崎 岳
122.  岡崎慎司
123.  本田圭佑
124.  興梠慎三
125.  倉田 秋
126.  永井謙佑
127.  川又堅碁
128.  宇佐美貴史
129.  武藤嘉紀

なでしこジャパン Face in focus カード

130.  海堀あゆみ
131.  岩清水梓
132.  鮫島 彩
133.  有吉佐織
134.  熊谷紗希
135.  澤 穂希
136.  宮間あや
137.  川澄奈穂美
138.  阪口夢穂
139.  宇津木瑠美
140.  大野 忍
141.  大儀見優季
142.  菅澤優衣香
143.  岩渕真奈

U-23日本代表 Face in focus カード

144.  櫛引政敏
145.  中村航輔
146.  松原 健
147.  山中亮輔
148.  亀川諒史
149.  奈良竜樹
150.  川口尚紀
151.  岩波拓也
152.  安在和樹
153.  植田直通
154.  高橋壮也
155.  遠藤 航
156.  原川 力
157.  伊東幸敏
158.  矢島慎也
159.  金森健志
160.  野津田岳人
161.  中島翔哉
162.  喜田拓也
163.  豊川雄太
164.  前田直輝
165.  井手口陽介
166.  荒野拓馬
167.  鈴木武蔵
168.  浅野拓磨
169.  小屋松知哉
170.  オナイウ阿道

チェックリストカード

171.  チェックリストカード1
172.  チェックリストカード2
173.  チェックリストカード3
174.  チェックリストカード4

ノベルティカード

NV1.  Novelty Card
NV2.  Novelty Card

日本代表ゴールゲッターカード

GG01.  槙野智章
GG02.  森重真人
GG03.  吉田麻也
GG04.  青山敏弘
GG05.  武藤雄樹
GG06.  香川真司
GG07.  山口 蛍
GG08.  原口元気
GG09.  柴崎 岳
GG10.  岡崎慎司
GG11.  本田圭佑
GG12.  川又堅碁
GG13.  宇佐美貴史

なでしこジャパンゴールゲッターカード

GG14.  鮫島 彩
GG15.  有吉佐織
GG16.  澤 穂希
GG17.  宮間あや
GG18.  阪口夢穂
GG19.  大儀見優季
GG20.  菅澤優衣香
GG21.  岩渕真奈

U-23日本代表ゴールゲッターカード

GG22.  岩波拓也
GG23.  大島僚太
GG24.  遠藤 航
GG25.  井出遥也
GG26.  金森健志
GG27.  野津田岳人
GG28.  中島翔哉
GG29.  豊川雄太
GG30.  荒野拓馬
GG31.  久保裕也
GG32.  鈴木武蔵
GG33.  南野拓実

日本代表直筆サインカード

SG01.  ヴァイッド・ハリルホジッチ
SG02.  東口順昭
SG03.  西川周作
SG04.  丹羽大輝
SG05.  長友佑都
SG06.  槙野智章
SG07.  森重真人
SG08.  太田宏介
SG09.  米倉恒貴
SG10.  吉田麻也
SG11.  藤春廣輝
SG12.  酒井宏樹
SG13.  長谷部誠
SG14.  藤田直之
SG15.  武藤雄樹
SG16.  香川真司
SG17.  山口 蛍
SG18.  原口元気
SG19.  谷口彰悟
SG20.  柴崎 岳
SG21.  岡崎慎司
SG22.  本田圭佑
SG23.  興梠慎三
SG24.  倉田 秋
SG25.  永井謙佑
SG26.  川又堅碁
SG27.  宇佐美貴史
SG28.  武藤嘉紀

なでしこジャパン直筆サインカード

SG29.  佐々木則夫
SG30.  福元美穂
SG31.  海堀あゆみ
SG32.  山根恵里奈
SG33.  近賀ゆかり
SG34.  上尾野辺めぐみ
SG35.  岩清水梓
SG36.  鮫島 彩
SG37.  有吉佐織
SG38.  北原佳奈
SG39.  川村優理
SG40.  熊谷紗希
SG41.  澤 穂希
SG42.  安藤 梢
SG43.  宮間あや
SG44.  川澄奈穂美
SG45.  阪口夢穂
SG46.  田中明日菜
SG47.  宇津木瑠美
SG48.  永里亜紗乃
SG49.  大野 忍
SG50.  大儀見優季
SG51.  菅澤優衣香
SG52.  岩渕真奈

U-23日本代表直筆サインカード

SG53.  手倉森誠
SG54.  櫛引政敏
SG55.  亀川諒史
SG56.  奈良竜樹
SG57.  川口尚紀
SG58.  岩波拓也
SG59.  植田直通
SG60.  高橋壮也
SG61.  遠藤 航
SG62.  伊東幸敏
SG63.  矢島慎也
SG64.  金森健志
SG65.  野津田岳人
SG66.  中島翔哉
SG67.  喜田拓也
SG68.  前田直輝
SG69.  井手口陽介
SG70.  浅野拓磨
SG71.  小屋松知哉
SG72.  オナイウ阿道

日本代表ジャージーカード(通常仕様)

JC01.  川島永嗣
JC02.  西川周作
JC03.  長友佑都
JC04.  槙野智章
JC05.  森重真人
JC06.  太田宏介
JC07.  吉田麻也
JC08.  酒井宏樹
JC09.  長谷部誠
JC10.  香川真司
JC11.  山口 蛍
JC12.  柴崎 岳
JC13.  遠藤 航
JC14.  岡崎慎司
JC15.  本田圭佑
JC16.  興梠慎三
JC17.  大迫勇也
JC18.  原口元気
JC19.  宇佐美貴史
JC20.  武藤嘉紀

なでしこジャパンジャージーカード(通常仕様)

JC21.  山根恵里奈
JC22.  近賀ゆかり
JC23.  岩清水梓
JC24.  鮫島 彩
JC25.  川村優理
JC26.  熊谷紗希
JC27.  澤 穂希
JC28.  安藤 梢
JC29.  宮間あや
JC30.  川澄奈穂美
JC31.  大儀見優季

日本代表ジャージーカード(ビッグパッチ仕様)

JCP01.  西川周作
JCP02.  長友佑都
JCP03.  森重真人
JCP04.  吉田麻也
JCP05.  酒井宏樹
JCP06.  長谷部誠
JCP07.  香川真司
JCP08.  山口 蛍
JCP09.  岡崎慎司
JCP10.  本田圭佑
JCP11.  興梠慎三
JCP12.  原口元気
JCP13.  宇佐美貴史
JCP14.  武藤嘉紀

なでしこジャパンジャージーカード(ビッグパッチ仕様)

JCP15.  山根恵里奈
JCP16.  近賀ゆかり
JCP17.  岩清水梓
JCP18.  鮫島 彩
JCP19.  川村優理
JCP20.  熊谷紗希
JCP21.  澤 穂希
JCP22.  安藤 梢
JCP23.  宮間あや
JCP24.  川澄奈穂美
JCP25.  大儀見優季

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.