Tuesday, 28 January 2020

Alifabolaget (Sweden) - Alfa Allsvenskan 1950-1951


1950-51
Alfa Allsvenskan 1950-1951
Alifabolaget
Sweden
216 cards

1.  Rune Carlsson
2.  Lennart Askinger
3.  Lennart Carlsson
4.  Börje Leander 
5.  Ivan Bodin
6.  Georg Kraemer
7.  Bernt Brick 
8.  Svante Granlund 
9.  Bertil Bäckvall
10.  Herbert Sandin
11.  Erik Grübb
12.  Gunnar Södergren 
13.  C-E. Andersson
14.  Kjell Cronqvist
15.  Gunnar Öqvist
16.  Arne Selmosson 
17.  Hasse Jeppson
18.  Karl-Erik Jakobsson
19.  Lars Larsson
20.  Hilmar Petttersson 
21.  Hans Stelius
22.  Rune Gill
23.  Rolf Eliasson
24.  Bengt Wennerström 
25.  Karl Simonsson
26.  Karl Herrlin
27.  Inge Blomberg
28.  Rune Jingård 
29.  Åke Engwall
30.  Thore Karlsson
31.  Lennart Lindskog
32.  Olle Åhlund 
33.  Artur Jönsson
34.  John Nilsson 
35.  Henry Nilsson 
36.  Bertil Sernros
37.  Calle Svensson
38.  Gustav Nilsson
39.  Malte Mårtensson 
40.  John Björk 
41.  Rune Idh 
42.  Valle Ek 
43.  Karl Andersén 
44.  John Pålsson 
45.  Erik Berggren 
46.  Stanley Lindberg 
47.  Stig Malmkvist 
48.  Kjell Hjertsson 
49.  Bertil Jonsson 
50.  Erik Karlsson 
51.  Sanny Jakobsson 
52.  Stig Nilsson 
53.  Einar Mårtensson 
54.  Arne Lund 
55.  Sune Sandbring 
56.  Bror Pettersson 
57.  Egon Jönsson 
58.  Egon Nyman 
59.  Gerhard Andersson 
60.  Fred Andersson 
61.  Ramon Fillipini 
62.  Lennart Johansson 
63.  Boris Stenberg 
64.  P-O. Larsson 
65.  Eric Holmqvist 
66.  Urban Larsson 
67.  Kurt Söderström 
68.  Hugo Lydén 
69.  Rune Rosén 
70.  Lennart Pettersson 
71.  Åke Ohlsson 
72.  Georg Ericsson 
73.  Kurt Torstensson 
74.  Rolf Gustafsson 
75.  Göte Karlsson 
76.  Sixten Rosenqvist 
77.  Stig Andersson
78.  Magnus Bergström
79.  Arne Hagman
80.  S.O. Malmberg 
81.  Åke Lönn 
82.  Gösta Nilsson 
83.  Harry Johansson 
84.  Sven Nilsson 
85.  Arne Månsson 
86.  Ingvar Gärd 
87.  Bertil Johansson 
88.  Stellan Karlsson 
89.  Orvar Bergmark 
90.  Olle Sääw 
91.  Arne Lundqvist 
92.  Ivar Johanssonl 
93.  Lars Karlsson 
94.  Ragnar Larsson 
95.  Gösta Lindh 
96.  Lennart Samuelsson 
97.  Douglas Nyman 
98.  Rune Persson 
99.  Evert Grahn
100.  S-O. Askerblom 
101.  Nils Johansson
102.  Lennart Johansson
103.  Inge Lind
104.  Bertil Olsson 
105.  Gunnar Svensson
106.  Olle Lind
107.  Rolf Holmström
108.  Olle Klasson 
109.  Birger Stenman
110.  Pelle Thörner
111.  Rune Larsson
112.  Leif Fourchenette 
113.  Bernt Carlsson
114.  Nils Cederborg
115.  Åke Jönsson
116.  Kurt Svensson 
117.  Helge Bengtsson
118.  Göte Brink
119.  Göte Lindstrand
120.  Göran Berg 
121.  Göte Ståhl
122.  Kalle Palmér
123.  Allan Broling
124.  Erik Nilsson 
125.  Bertil Samuelsson
126.  Erik Svensson
127.  Rolf Johansson
128.  Elon Holmén 
129.  Ture Nygren
130.  Tore Svensson
131.  Einar Karlsson
132.  Sixten Nyman 
133.  Gösta Lundin
134.  Bertil Tinglöv
135.  Holger Nyman
136.  Bengt Skålberg 
137.  Göran Gustafsson
138.  Torsten Lindberg
139.  Bertil Palm
140.  Åke Hansson 
141.  Lennart Pettersson
142.  Putte Kjellgren
143.  Lennart Holmqvist
144.  Bertil Remnegård 
145.  Lennart Alpstam
146.  Bertil Friberg
147.  Lars Råberg
148.  Tryggve Granqvist 
149.  Bertil Nordh
150.  Uno Ljus
151.  Hans Malmström
152.  Ove Nilsson 
153.  Hasse Andersson
154.  Stig Björkman
155.  Gillis Canderyd
156.  Sven Espling 
157.  Nils Jönsson
158.  Harry Nilsson
159.  Ingvar Rydell
160.  Nils Erik Hanners
161.  Karl-Edvin Steen
162.  Sven Olsson
163.  Stig Östberg
164.  Åke Fransson 
165.  Åke Sandberg
166.  Hans Möller
167.  Sven Bergsten
168.  Rolf Hillerberg 
169.  Linus Karlsson
170.  Ingvar Pettersson
171.  Bernt Ivegren
172.  Arne Blomqvist 
173.  Sigvard Parling
174.  K-E. Jonsson
175.  Viggo Stensson
176.  Bertil Olausson 
177.  K-A. Jacobsson
178.  Kurt Almkvist
179.  Lennart Skoglund
180.  Stig Carlsson 
181.  Yngve Johansson
182.  Harry Ziegler
183.  Stig Andersson
184.  Stig Nyström 
185.  Hans Persson
186.  Sven Jacobsson
187.  Ingemar Hultgren
188.  Ivan Jonsson 
189.  Sylve Bengtsson
190.  Bengt Kjell
191.  Ingemar Eriksson
192.  John Wikdahl 
193.  Åke Johansson
194.  Bertil Karlsson
195.  Evert Ericsson
196.  Mats Johansson 
197.  Ingemar Haraldsson
198.  Ingemar Högberg
199.  Stendy Appeltoft
200.  S-O. Svensson 
201.  Ulf Natt o Dag
202.  Karl Sjöstrand
203.  Bo Karlsson
204.  Börje Togner 
205.  Bengt Eliasson
206.  Fred Gustafsson
207.  Sven Persson
208.  C-J. Franck 
209.  Sven Hjertsson
210.  Börje Tapper
211.  Nils Olofsson
212.  Ingemar Knutsson 
213.  Göte Arnell
214.  Stig Sundqvist
215.  Georg Ericsson
216.  Bengt Larsson

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.