Sunday, 8 September 2019

Azul Claro Numazu (Japan) - Azul Claro Players Candy (2019)


2019
Azul Claro Players Candy
Azul Claro Numazu
Japan
30 packets

Collectable sweet packets from a team in the third tier of the Japanese J-League.

1.  Park Seung-Ri
2.  Tomoki Fujisaki
3.  Takuya Fujiwara
4.  Masato Fujiwara
5.  Shusuke Sakamoto
6.  Mitsuo Yamada
7.  Tomoki Taniguchi
8.  Makoto Fukoin
9.  Naoki Tanaka
10.  Kazuki Someya
11.  Koki Maezawa
13.  Yuya Nagasawa
14.  Yuki Nakayama
15.  Takuya Sugai
16.  Ayumi Niekawa
17.  Yuma Kawamori
18.  Eiichiro Ozaki
19.  Hikaru Shimazu
20.  Naoki Sato
21.  Norimasa Atsukawa
22.  Masayuki Tokutake
23.  Kosuke Goto
24.  Yuki Fukai
25.  Teruyoshi Ito
26.  Yoshiki Oka
28.  Takuma Nakajima
34.  Kotaro Tokunaga
35.  Ryo Watanabe
38.  Takumi Hama
39.  Masashi Nakayama

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave a comment, though it will not appear straight away, as I will need to authorize it.